Publicacions

Separates (cliqueu aquí per a consultar-les)


Bibliografia completa per ordre cronològic

 • Nuet Badia, Josep, 1970. Els pous de neu del Montseny. Muntanya (CEC), 650: 75-86. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1971. Els lleures. Muntanya (CEC), 653: 190-193. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1972. Descoberta del paisatge vegetal. 1r Curs de monitors de jovent, CEC: 9-24. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1973. Algunes flors observades a la Renclusa. Muntanya (CEC), 665: 262-269. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1974. Els incendis forestals. Cavall Fort, 282: 6-7 i 18. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1974. Notes sobre els molins fariners de la vall de Llémena. Muntanya (CEC), 673: 110-123. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1975. Els incendis forestals, un flagell modern. Muntanya (CEC), 680: 427-438. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1976. Contribució al coneixement de la flora dels Bufadors de Babí (Ripollès). Muntanya (CEC), 685: 132-141. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1977. Els molins fariners. Cavall Fort, 351-352: 20-21. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & al. 1977. Itinerari de la Natura: Torrent de la font del Rector i les Fatjones. Secció Excursionista de l’Ateneu Santjustenc (SEAS). Sant Just Desvern.
 • Nuet Badia, Josep, 1978. Addicions a la flora dels Bufadors de Bebí (Ripollès). Muntanya (CEC), 698: 176-177. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1978. L'energia nuclear: Una garantia per a mantenir el galopant consumisme energètic? [nota prèvia]. Muntanya (CEC), 699: 201. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1978. El coneixement i l'ús casolà de les plantes. Cavall Fort, 381: 6-7. Barcelona.
 • Rosell, A. & Nuet Badia, Josep, 1979. Notes biogeogràfiques sobre les abelleres catalanes. Muntanya (CEC), 705: 489-497. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1979. La coneixença casolana de les plantes. Cavall Fort, 29: 14-15. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1980. Nota biogeogràfica sobre l'omeda amb mill gruà (Lithospermo-Ulmetum minoris) a la comarca d'Anoia. Notes de Geografia Física, 3: 3-7. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1980. Addicions a la flora de Bages. Acta Grup Autònom de Manresa, Institució Catalana d'Història Natural, 2: 85-86. Manresa.
 • Nuet Badia, Josep, & Jané, Albert, 1980. Deu arbres principals. Cavall Fort, 441-442: 20-29. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1981. Notes florístiques sobre la muntanya dels Mollons (Anoia). Collectanea Botanica, 12: 139-146. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1981. Una excursió pel Collserola nevat. Avui, 1463: 21. Barcelona.
 • Panareda, Josep M., Rosell, Alexis & Nuet Badia, Josep, 1981. Una mullera amb esfagnes al Montseny. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 46 (Sec. Bot., 4): 147-154. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1981. Cartografia corològica de la vegetació. Notes de Geografia Física, 4: 3-16. Barcelona.
 • Panareda, Josep M., Nuet Badia, Josep, & Rosell, Alexis, 1981. Notes sobre la flora de la terra baixa catalana. Collectanea Botanica, 12: 147-152. Barcelona.
 • Bolòs Masclans, Jordi & Nuet Badia, Josep, 1983. Els molins fariners. Ketres editora. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1983. Reflexions sobre la nostra relació amb la natura. Serra d'Or, 291: 44-49. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1983. La cartografia de la flora del Montseny en reticle UTM d'1 km de costat: plantejament i primers resultats. Collectanea Botanica, 14: 489-499. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1984. Notes sobre la bioclimatologia del Turó de l'Home. Quaderns de la Selva, 1: 43-54. Santa Coloma de Farners.
 • Nuet Badia, Josep, 1984. La travessa dels Pre-pirineus, una travessa amb futur. Butlletí de la SEAS, 132: 13-16. Sant Just Desvern.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1984. La costa, una cinta de fragilitat. Serra d'Or, 298-299: 17-19. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1984. La Calma del Montseny. Serra d'Or, 302: 15-17. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1984. Un crit d'alerta: la vall de Santa Fe del Montseny. Serra d'Or, 297: 11-15. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1985. Garraf, fins quan li tocarà de rebre. Serra d'Or, 310-311: 17-21. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1985. L'estany de Banyoles, un paisatge insubstituïble. Serra d'Or, 315: 61-69. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1985. Les inundacions, sorpreses evitables? Serra d'Or, 306: 13-18. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1985. Sant Llorenç del Munt i l'Obac, parc natural? Serra d'Or, 307: 47-55. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1985. Dues plantes dels Pre-pirineus. Collectanea Botanica, 16(1): 236-237. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1985. El delta del Llobregat. Serra d'Or, 314: 19-23. Barcelona.
 • Bolòs, Oriol de, Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1986. Flora vascular del Montseny [in Catàlegs de flora i fauna, 1: 41-92]. Servei de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1986. Els mapes, una eina per a tothom. Serra d'Or, 322-323: 35-39. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1986. Cabrera i Aiats, un món a banda. Serra d'Or, 319: 57-65.Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1986. Les castanyedes al Montseny. Ausa, (12)116: 65-78. Vic.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1986. Atles de Catalunya i d'Andorra. Editorial Cruïlla/Ediciones SM, 36 pàgs. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1986. Què fem amb els boscos cremats? Serra d'Or, 324: 11-18. Barcelona.
 • Bolòs, Oriol de, Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1986. L'estudi de la flora de les plantes vasculars del Montseny. Jornades de Recerca Naturalista al Montseny: 27-28. Diputació de Barcelona. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1987. Flòrula vascular de la muntanya dels Mollons (La Pobla de Claramunt, Anoia). Fundació Salvador Vives i Casajuana, vol. 98, 192 pàgs. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1987. Retrat i defensa del Matagalls. Serra d'Or, 331: 49-55. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1987. Ramon Pujol i les flors de muntanya. Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & Sanz, Hilari. 1987. Ramon Pujol i Alsina. Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1987. La geografia [in Cardona, D. & al., Sant Just Desvern, un paisatge i una història: 11-44]. Col·lecció Abat Oliva, 57. Ajuntament de Sant Just Desvern i Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1987. La terra que perdem. Serra d'Or, 334: 9-15. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1987. Oliana, una porta del Pre-pirineu. Serra d'Or, 338: 58-65. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1987. Observacions sobre els efectes dels incendis en la vegetació xerofítica de la comarca d'Anoia. Igualada, 3297: 26-27. Igualada.
 • Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1988. Notes florístiques i corològiques, 179-212. Collectanea Botanica, 17(2): 290-293. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1988. Amaranthus lividus L. subsp. polygonoides (Moq.) Probst, nou tàxon per a la flora de Catalunya. Collectanea Botanica, 17(2): 309-310. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1989. Els avets de Vallfornès (Montseny, Vallès Oriental). XXXIII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, Granollers 1987: 199-207. Granollers.
 • Rosell, Alexis, Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1989. Notes sobre la flora del circ d'Ulldeter (Ripollès). XXVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, Sant Joan de les Abadesses, 1982: 223-230. Sant Joan de les Abadesses.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1989. Cartografia de l'ús del sòl al Montseny: objectius i metodologia. Monografies, 18: 119-121, Diputació de Barcelona. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1990. Materials per a l'estudi botànic del terme de Sant Just Desven. I. Plantejament de l'estudi florístic. Miscel·lània d'Estudis Santjustencs, 2: 101-111. Sant Just Desvern.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1990. Un llibre excel·lent. [Flora manual dels Països Catalans]. Serra d'Or, 372: 73-74. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1990. Notes florístiques i corològiques, 465-467. Collectanea Botanica, 18: 139. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1990. Noves dades sobre la dispersió i l'ecologia de Galinsoga ciliata (Rafin) S. F. Bleke a Catalunya. Collectanea Botanica, 18: 158-160. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep,, Panareda, Josep M. & Romo, Àngel M. 1991. Vegetació de Catalunya. Col·lecció Descoberta, 1: 153 pàgs. Eumo Editorial. Vic.
 • Nuet Badia, Josep, 1991. El 53è Saló Internacional de Fotografia de Muntanya. Muntanya (CEC), 773: 29-30. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1991. El centenari de les Bases de Manresa. Muntanya (CEC), 781: 91-96. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1991. Balanç de vuit anys de presidència. Entrevista a Josep M. Sala. Muntanya (CEC), 784: 224-226. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1991. Bosc endins, llum i ombres. Serra d'Or, 376: 51-58. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1992. La vall de Núria. Col·lecció Guies del CEC, 157 pàgs. Editorial Montblanc-Martín. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1994. El futur del Montseny. Muntanya (CEC), 793: 104. Barcelona.
 • Bolòs, Oriol de, Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1994. L'estudi de la vegetació de Catalunya, passat, present i futur. Centre Excursionista de Catalunya - Editorial Montblanc-Martín, 141 pàgs. Barcelona.
 • Híjar, Robert, Andreu, Joan-Bernat & Nuet Badia, Josep, 1994. De la baga a la solana. Fi de curs botànic a la Molina. Muntanya (CEC), 792: 53-55. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1994. L'excursió de la SIGMA. Una fita històrica de la botànica catalana. Serra d'Or, 412: 52-57. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1994. Els incendis forestals de l'estiu de 1994. Reflexions i propostes. Muntanya (CEC), 795: 201-207. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1994. Homenatge a Francesc Masclans. Muntanya (CEC), 792: 77-78. Barcelona.
 • Sanz Gonel, Hilari & Nuet Badia, Josep, 1995. Guia de camp de les orquídies de Catalunya. Editorial Montblanc-Martín, 211 p. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1995. L'obra científica de Francesc Masclans i Girvés. Discurs pronunciat a l'Ajuntament de Sants en l'homenatge a Francesc Masclans. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1995. L'antic estany de Sils. Serra d'Or, 424: 45-48. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1996. La reserva de la biosfera de Menorca. Una oportunitat que cal aprofitar. Serra d'Or, 439-440: 47-49. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1997. L'antic estany d'Ivars. Una mica d'història. Serra d'Or, 454: 20-23. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1997. El gegant adormit. Puigmal, la muntanya més alta dels Pirineus Orientals. Descobrir Catalunya, 06: 28-34. Barcelona.
 • Andreu, J.-B. & Nuet Badia, Josep, 1997. Joan Cadevall, botànic de Catalunya. Muntanya (CEC), 814: 235-241. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1997. Les fagedes de la Vall d'Aran. Serra d'Or, 448: 60-62. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & Panareda, Josep M. 1997. El mapa de vegetació d'Ulldeter (Ripollès). Muntanya (CEC), 811: 113-117. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1998. Cingles de Tavertet: ascensió al grau del Castell. Descobrir Catalunya, 8: 24-25. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1998. Pel país de la tramuntana: Del Port de la Selva a la cala Taballera. Descobrir Catalunya, 9: 26-27. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1998. Orquídies, les flors del desig. Descobrir Catalunya, 9: 112-116. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1998. Un mirador del Prepirineu: Santuari de Falgars - roc de la Lluna. Descobrir Catalunya, 10: 26-27. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1998. Ascensió al Gegant. D'Ulldeter al puig de Bastiments. Descobrir Catalunya, 11: 26-27. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1998. Un cim entre estanys. De la Bullosa al puig Peric. Descobrir Catalunya, 12: 26-27. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1998. Dalt la mola del Montsant. D'Albarca a la Mare de Déu de Montsant. Descobrir Catalunya, 13: 26-27. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1998. Pels boscos del Montnegre. De Sant Martí de Montnegre al turó Gros. Descobrir Catalunya, 14: 26-27. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1998. La ruta dels invasors. De Collbató a Sant Jeroni de Montserrat, pel camí dels Francesos. Descobrir Catalunya, 15: 26-27. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1998. La font d'inspiració de les Homilies. D'Organyà a Santa Fe d'Organyà. Descobrir Catalunya, 16: 26-27. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1998. Entrevista a Conrad Blanch. Muntanya (CEC), 819: 180-181. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1998. Noves localitats del julivert d'isard. Muntanya (CEC), 815: 15-16. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1998. Una de les joies de la Ribagorça. Els estanys d'Estanya. Serra d'Or, 468: 57-60. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1999. Ulldeter. Excursions i travessies des del refugi. Col·lecció Guies del Centre Excursionista de Catalunya, 9, 126 pàgs. Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1999. Núria - Puigmal - Cambradase. Guia d'excursions i travessies. Col·lecció Cavall Bernat, 37. Publicacions Abadia de Montserrat, 192 p. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1999. De Vandellòs a la mola de Genessies. Dalt de les cingleres. Descobrir Catalunya, 17: 26-27. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1999. De Sant Llorenç de les Arenes a Sidillà. Caminant per les dunes. Descobrir Catalunya, 18: 26-27. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1999. De Lilla al tossal Gros. El mirador de la Conca. Descobrir Catalunya, 19: 26-27. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1999. El cim de les alades. Del coll dels Horts al santuari del Fau. Descobrir Catalunya, 20: 26-27. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1999. De Llo al turó de Sant Feliu de Castellvell. Un balcó de la Cerdanya. Descobrir Catalunya, 21: 26-27. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1999. Del refugi d'Ulldeter al pic de la Dona. Resseguint l'ampla carena. Descobrir Catalunya, 22: 26-27. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1999. Del pla de l'Espinal a les Agudes. La darrera aveteda. Descobrir Catalunya, 23: 26-27. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1999. De la collada del Bac al cingle d'Aiats. Collsacabra a vol d'ocell. Descobrir Catalunya, 24: 26-27. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & Andreu, Joan-Bernat, 1999. El faig al Montnegre. Muntanya (CEC), 821: 25-28. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1999. Excursions des del refugi d'Ulldeter a l'estiu. Muntanya (CEC), 823: 105-108. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 1999. Del pont de les Perxes al santuari de Cabrera. Enfilant-nos al cingle. inèdit. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & Morell Fina, Àngels, 1999. Apunts sobre la biodiversitat vegetal del circ d'Ulldeter. Muntanya (CEC), 823: 109-113. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 1999. La vegetació del turó dels Garrics. Monografies del Montseny14: 123-134. Amics del Montseny. Viladrau.
 • Nuet Badia, Josep, (ed.). 2000. La vegetació del Pirineu oriental, deu aspectes. Centre Excursionista de Catalunya, Secció de Geografia i Ciències Naturals, Grup d'estudis botànics Ramon Pujol i Alsina, 96 pàgs. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2000. El Moianès. Un altiplà al bell mig del país. Descobrir Catalunya, 28: 130-131. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2000. El Berguedà planer. Al peus de la muntanya. Descobrir Catalunya, 32: 130-131. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2000. Campanars rodons. Viatge al patrimoni romànic. Descobrir Catalunya, 34: 126-127. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2000. Camprodon verd. El paisatge centreeuropeu al Ripollès. Descobrir Catalunya, 34: 128-129. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2000. Paüls salvatge. El paisatge esglaonat entre muntanyes. Descobrir Catalunya, 35: 128-129. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2000. El preludi del fred. Ruta pels boscos grocs. Descobrir Catalunya, 36: 126-127. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2000. Travessa pel Cabrerès. A peu pel centre del país. Descobrir Catalunya, 37: 132. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2000. Torres de Segre. Entre el regadiu i el desert. Descobrir Catalunya, 37: 128-129. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2000. La frontera de l'any mil. Pels castells de l'Altiplà Central. Descobrir Catalunya, 38: 124-125. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2000. Francesc Masclans i Girvés, en el record. Muntanya (CEC), 829: 91-94. Barcelona.
 • [Nuet Badia, Josep], 2000. Quinze anys d'excursionisme científic al Centre. Muntanya (CEC), 832: 222. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 2000. La vegetació del turó de Collformic (Montseny). Monografies del Montseny, 15: 147-157, Amics del Montseny. Viladrau.
 • Nuet Badia, Josep, 2001. Rutes a peu. 52 itineraris d'accés fàcil des de Barcelona. Edícola-62, SL., 550 pàgs. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2001. Les moles del Maestrat. De Morella a Ares per Cinctorres. Descobrir Catalunya, 39: 124-125. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2001. La mola de les cent cares. Una volta al Montsant. Descobrir Catalunya, 40: 128-129. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2001. Collserola. Una coneguda de vista. Descobrir Catalunya, 40: 130-131. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2001. Per la Roca Corbatera. A peu de Cornudella a Ulldemolins. Descobrir Catalunya, 41: 135. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2001. Sureda. Als peus de l'Albera (Catalunya Nord). Descobrir Catalunya, 42: 128-129. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2001. Flors insòlites al Pirineu. Descobrir Catalunya, 43: 32-42. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2001. Els estanys del Rosselló. De Canet a Leucata. Descobrir Catalunya, 43: 122-123. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2001. Cambradase. Un balcó sobre la Cerdanya. Descobrir Catalunya, 43: 126. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2001. De Serrat al Balandrau. La talaia de les gorges. Descobrir Catalunya, 44: 131. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2001. La muntanya arrodonida. De Santa Maria de Meià a Sant Mamet. Descobrir Catalunya, 45: 136. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2001. Canillo. La primera parròquia d'Andorra. Descobrir Catalunya, 46: 130-131. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2001. Els castells del Vallespir. L'obra del marquès de Vauban. Descobrir Catalunya, 47: 122-123. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2001. La serra veïna. Des de Barcelona fins a Vista Rica. Descobrir Catalunya, 48: 134. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 2001. La vegetació del puig Sacarbassa (Montseny). Monografies del Montseny, 16: 139-147. Amics del Montseny. Viladrau.
 • Nuet Badia, Josep, 2002. Rutes per a l'hivern. Edícola-62, SL., 223 pàgs. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2002. Rutes per a l'estiu i la tardor. Edícola-62, SL., 221 pàgs. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & al. 2002. Rutes per a gent amb canya. Edícola-62, SL., 160 pàgs. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2002. Sant Feliu de Pallerols. A peu pel santuari de la Salut. Descobrir Catalunya, 49: 128-129. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2002. L'escuder del Taga. De Campdevànol a Sant Amanç. Descobrir Catalunya, 49: 130. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2002. L'obra de Guifré el Pelós. Per la Plana de Vic. Descobrir Catalunya, 50: 144-145. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2002. Llacunes dels Monegres. El paisatge horitzontal. Descobrir Catalunya, 52: 126-127. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2002. El carrilet de Flaçà. En cotxe pel Baix Empordà. Descobrir Catalunya, 53: 126-127. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2002. El santuari del Tallat. A peu per la Conca de Barberà i l'Urgell. Descobrir Catalunya, 54: 132. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2002. El Soleràs. Per la Catalunya seca. Descobrir Catalunya, 55: 128-129. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2002. Vers el santuari del Far. A peu pel grau del Goleró. Descobrir Catalunya, 55: 132. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2002. El Taga. A peu pel mirador de la vall de Ribes. Descobrir Catalunya, 56: 132. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2002. Els castells del Vinalopó. Una ruta per l'arquitectura històrica. Descobrir Catalunya, 57: 126-127. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2002. Pardines. Excursions pel Ripollès tranquil. Descobrir Catalunya, 58: 130-131. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2002. Avetoses atlàntiques. Descobrir Catalunya, 59: 110-116. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2002. La Foia de Castalla. El triangle verd del País Valencià. Descobrir Catalunya, 59: 126-127. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep,, Salvà, M. & Panareda, Josep M. 2002. Cartografia de l'ús del sòl i de la vegetación del sector entre el turó Gros i les Agudes (Montseny, serralada Prelitoral Catalana). Monografies, 33: 163-168. Diputació de Barcelona. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 2002. El paisatge vegetal del sector granític de la Garriga. Monografies del Montseny, 17: 107-123, Amics del Montseny. Viladrau.
 • Panareda, Josep M., Salvà, Montse & Nuet Badia, Josep, 2002. Llegenda per a la cartografia de l'ús del sòl i de la vegetació del territori de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre la Tordera i el Foix. Monografies, 33: 159-166. Diputació de Barcelona. Barcelona.
 • Salvà, M., Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 2002. Cartografia de l'ús del sòl i de la vegetació d'Aiguafreda (Montseny, Serralada Prelitoral Catalana). Monografies, 33: 169-174. Diputació de Barcelona. Barcelona.
 • Salvà, M., Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 2002. Cartografía de la cobertura, del uso del suelo y de la vegetación a gran escala como documento de base para la gestión de los espacios protegidos. [in Arozena, M. E. & al., La biogeografia: ciéncia geográfica y ciéncia biológica]: 167-179. Universidad de la Laguna. La Laguna.
 • Willaert Garcia, L. & Nuet Badia, Josep, 2002. Una probable ruta del tresor càtar de Montsegur al Donasà (1). Muntanya (CEC), 840: 57-63. Barcelona.
 • Willaert Garcia, L. & Nuet Badia, Josep, 2002. Una probable ruta del tresor càtar de Montsegur al Donasà (i 2). Muntanya (CEC), 841: 107-116. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2003. Rutes per a gent gran. Edícola-62, SL., 159 pàgs. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & al. 2003. Rutes per a gent amb canya II. Edícola-62, SL., 109 pàgs. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2003. Biar, al peu del castell. Ruta pel País Valencià. Descobrir Catalunya, 60: 126-127. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2003. Pel Camp de Tarragona. Una ruta pels santuaris marians. Descobrir Catalunya, 61: 126-127. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2003. L'Osona humida. De Vidrà al castell de Milany. Descobrir Catalunya, 61: 130. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2003. Santuari de l'Argimon. Herba pigotera a la Selva. Descobrir Catalunya, 62: fitxa. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2003. Al Puig Madrona. A peu des del Papiol. Descobrir Catalunya, 63: 122. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2003. Plana d'Ancosa. El garric a l'Anoia. Descobrir Catalunya, 63: fitxa. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2003. Serra de Sant Donat. Bufalaga a la Segarra. Descobrir Catalunya, 64: fitxa. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2003. Rojals. L'eriçó a les Muntanyes de Prades. Descobrir Catalunya, 65: fitxa. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2003. Roc de Catllaràs. Herba del vent. Descobrir Catalunya, 66: fitxa. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2003. Les Bulloses. Ranuncle aquàtic a l'Alta Cerdanya. Descobrir Catalunya, 67: fitxa. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2003. El boix a la serra de Curull. Pels prats i boscúries d'Osona. Descobrir Catalunya, 68: 104-105. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2003. El grèvol al turó de Morou. Pels camins del Montseny. Descobrir Catalunya, 70: 106-107. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2003. Arboç als turons de Sèllecs. Una passejada ben gustosa pel Maresme. Descobrir Catalunya, 71: 106-107. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2003. Alfombras de colores. Flora pirenaica de alta montaña. El mundo de los Pirineos, 34: 56-63. Bilbao.
 • Nuet Badia, Josep, 2003. La vall de Galba (Capcir). Clima i vegetació. Muntanya (CEC), 847: 109-116. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & Willaert Garcia, L. 2003. D'Estavar a la Cabanassa, seguint les vies romanes de la Cerdanya. Muntanya (CEC), 845: 25-33. Barcelona.
 • Panareda, Josep M. & Nuet Badia, Josep, 2003. El paisatge vegetal del Rigròs (Montseny). Monografies del Montseny, 18: 83-99. Amics del Montseny. Viladrau.
 • Panareda, Josep M., Salvà, M. & Nuet Badia, Josep, 2003. Mapa de vegetació del Parc Natural del Montseny. Servei de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona, 49 pàgs. + CD. Barcelona.
 • Rigol Muxart, Romà & Nuet Badia, Josep, 2003. La vegetació de ribera a Catalunya. Muntanya (CEC), 846: 58-64. Barcelona.
 • Morell Fina, Àngels & Nuet Badia, Josep, 2004. Collsacabra. Guia d'excursions. Col·lecció Guies del Centre Excursionista de Catalunya, 19. Publicacions Abadia de Montserrat, 191 pàgs. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2004. Lliri de neu a Olot. Caminant per les ribes del Fluvià. Descobrir Catalunya, 72: 108-109. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2004. El roure reboll al Baix Camp. Una ruta per les Muntanyes de Prades. Descobrir Catalunya, 74: 108-109. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2004. Joliu al Puigsacalm. Descobrir Catalunya, 75: 108-109. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2004. El teix a la serra de Cardó. Pel peu de les cingleres ombrívoles. Descobrir Catalunya, 76: 108-109. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2004. La ligulària al Capcir. Un racó botànic exclusiu dins els Països Catalans. Descobrir Catalunya, 77: 108-109. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2004. La prímula gran al Ripollès. Pels suaus vessants de la serra Cavallera. Descobrir Catalunya, 78: 108-109. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2004. La pinassa a l'Alta Segarra. Per turons i valls de l'Altiplà Central. Descobrir Catalunya, 79: 108-109. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2004. La bruguerola al Pla d'Aiats. Per les landes dels altiplans osonencs. Descobrir Catalunya, 80: 108-109. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2004. Les savines del Montsant. Pels graus de les moles del Priorat. Descobrir Catalunya, 81: 108-109. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2004. El galzeran a Sant Llorenç del Munt. Passejant pels alzinars humits de la carena del Pagès. Descobrir Catalunya, 82: 108-109. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2004. Les boscúries del Montalt. Una passejada pels Tres Turons, al cor del Maresme. Descobrir Catalunya, 82: 110-111. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2004. Cabrera, una alternativa al túnel de Bracons [nota prèvia]. Muntanya (CEC), 852: 50. Barcelona.
 • Panareda, Josep M., Salvà, M. & Nuet Badia, Josep, 2004. Análisis e interpretación de las superfícies de los tipos de vegetación y usos del suelo del Parque Natural del Montseny (Barcelona, Girona). Estudios en Biogeografia, 2004: 107-116. Ed. Aster. Terrassa.
 • Nuet Badia, Josep & Panareda, Josep M. 2005. Novetats sobre la flora de Montserrat.  Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 73: 85-88,. Barcelona.
 • González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2005. Nota sobre la flora de la Cerdanya: plantes de la bassa de Sanavastre. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 73: 97-102,. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2005. Els camins del càrritx de Garraf. Ascensió al coster de la Fita. Descobrir Catalunya, 83: 112-113. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2005. L'albellatge a Collserola. Una excursió pels vessants càlids que miren Barcelona. Descobrir Catalunya, 84: 112-113. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2005. Herba fetgera a Camprodon. Un passeig tranquil per acomiadar l'hivern. Descobrir Catalunya, 85: 112-113. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2005. L'argelaga a la Plana de Vic. Grimpada al castell de Torelló. Descobrir Catalunya, 86: 106-107. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2005. El roure de fulla gran. Passejada per Santa Fe de Montseny. Descobrir Catalunya, 87: 106-107. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2005. La trincola a Sanaüja. Descobrir Catalunya, 88: . Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2005. El vern a la vall de Fuirosos. Descobrir Catalunya, 89: . Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2005. La tora pirinenca a la vall de Galba. Descobrir Catalunya, 90: . Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2005. El roure valencià a Oliola. Descobrir Catalunya, 91: . Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2005. El romaní a la serra de Rubió. Caminada per les terres baixes de l'Anoia. Descobrir Catalunya, 92: 102-103. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2005. El pi pinyer a Canyamars. Descobrir Catalunya, 93: . Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2005. Ligularia sibirica, una planta rara en expansió. Muntanya (CEC), 859: 38-43. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2006. Joaquim Bordons i Serra, 1919-2006. Muntanya (CEC), 867: 26-30. Barcelona.
 • González, Valentí & Nuet Badia, Josep, 2006. Brassica barrelieri (L.) Janka una nova espècie pels Països Catalans, trobada a la Cerdanya. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 74: 109-112. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, & Morell Fina, Àngels, 2007. Mapa de vegetació de la muntanya d'Aiats. Muntanya (CEC), 872: 12-19. Barcelona.
 • González, Valentí & Nuet Badia, Josep,, 2007. La bassa de Sanavastre, una reserva de la biodiversitat a la plana de la Cerdanya. Ceretània, 5: 11-23. Puigcerdà.
 • Nuet Badia, Josep, 2007. L'esquena del Montsec d'Ares. Vèrtex, 210: 32-35. Barcelona.
 • González, Valentí & Nuet Badia, Josep,, 2008. Flora i vegetació de la bassa de Sanavastre (Cerdanya). Edició dels autors impresa per Lulu.com, 136 pàgs. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2008. Recordant el Dr. Oriol de Bolòs. Muntanya (CEC), 875:  . Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2008. Plantes alpines dels Pirineus. Col·lecció Cavall Bernat, 59, 192 pàgs. Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona.
 • Willaert Garcia, Lluís & Nuet Badia, Josep, 2008. Montsegur - Puigcerdà, per la ruta del tresor càtar i el camí de Vauban. Col·lecció Guies del Centre Excursionista de Catalunya, 25, Publicacions Abadia de Montserrat, 127 pàgs. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2009. La vall de Ribes a peu de poble en poble. Col·lecció Guies del Centre Excursionista de Catalunya, 26, 127 pàgs. Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2010. Claus per a reconèixer la vegetació de Catalunya, 300 pàgs. Edició de l’autor impresa per Bubok S L. Barcelona.
 • González, Valentí, Nuet Badia, Josep, Plans, Raimon & Vallhonrat, Francesc, 2010. Atles dels arbres de Collserola. Col·lecció Cavall Bernat, 64, 192 pàgs. Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2010. 40 anys de la revista Muntanya. Muntanya (CEC), 892: 6-11. Barcelona. D’aquest article, que li va encarregar la direcció de la revista, l’autor en va renunciar a l’autoria per modificacions arbitràries, fetes sense el seu coneixement, per la direcció de la revista.
 • Nuet Badia, Josep, 2011. Vall de Núria, guia d'excursions i passejades. Col·lecció Guies del Centre Excursionista de Catalunya, 29, 127 pàgs. Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2011. Atles d’orquídies de Catalunya. Col·lecció Cavall Bernat, 67, 192 pàgs. Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2012. Plantes montanes dels Pirineus. Col·lecció Cavall Bernat, 68, 192 pàgs. Publicacions Abadia de Montserrat. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2013. Plantes de la terra baixa. Col·lecció Mirar i veure, 1. Edició de l’autor impresa per Bubok S L, 76 pàgs. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, González, Valentí & Gasulla, Mònica, 2014. L’Aveteda de Passavets (Montseny), caracterització i relació amb les avetoses dels Pirineus catalans. VIII Monografies del Montseny, sèrie Territori, 25: 186-203. Diputació de Barcelona. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, Romo, Àngel M., Salvà, Montse & Salvador, Ferran, 2014. Les fagedes de la Calma (Montseny). Descripció, fitodiversitat i caracterització fitosociològica. VIII Monografies del Montseny, sèrie Territori, 25: 159-185. Diputació de Barcelona. Barcelona.
 • Pérez, Jordi, Romo, Àngel M., Nuet Badia, Josep,, Salvà, Montse & Salvador, Ferran, 2014. La vegetación del glaciar rocoso relicto de la Coma de l’Embut (macizo del Puigmal, Pirineos Orientales). Datos preliminares. In: Gómez, Antonio, Salvador, Ferran, Oliva, M. & Salvà, Montse (eds.). Avances, métodos y técnica en el estudio del periglaciarismo: 189-201. Universitat de Barcelona. Barcelona.
 • Nuet Badia, Josep, 2016. Crataegus laevigata (Poir.) DC. a la Vall d’Aran, espècie nova per als Països Catalans. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 80: 79-80. Barcelona.